สถานีวิทยุ วปถ.3 นครราชสีมา 

วิทยุออนไลน์ วปถ.3 นครราชสีมา AM 1008 KHz

รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.103  รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ JS Signal Radio  รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.94.5  รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.100    รับฟังออนไลน์สถานีวิทยุ จส.1